Dự án homestay Tam Đảo

Dự án homestay Tam Đảo

Dự án mái rơm nhân tạo homestay Tam Đảo

Thi Công: Rơm nhân tạo Minh Dương

Ngày thi công: 06-08-2018

Ngày hoàn thành- 08-08-2018

dự án mái lá nhân tạo homestay tam đảo

dự án mái lá nhân tạo homestay tam đảo

dự án mái lá nhân tạo homestay tam đảo

dự án mái lá nhân tạo homestay tam đảo

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0876.688.678